Jozef Demjan

From Conservapedia
Jump to: navigation, search
Parable on same-sex attractions
"One cannot prevent birds from flying all over your head but what one can do is to prevent them to make a nest upon it."
— Jozef Demjan[1] [note 1]

Jozef Demjan is a former gay living in Cinobaňa (Poltár district, Slovakia) who decided to quit homosexual lifestyle and later married Júlia after he changed the interpretation of his same-sex attractions. Their story had been featured nationwide in TV Markíza and spurred public debate over homosexual community.[1] In 2013, the national Czech TV produced and broadcasted a documentary film Virgin and Gay: The story of one remarkable marriage (in Czech: Panna a Gay: Příběh jednoho pozoruhodného manželství) covering the same topic as part of the TV series Cesty víry (Paths of faith).[3]

Childhood experiences

Demjan was sexually abused as a child and maintains that this circumstance caused him to become a so-called "gay", in addition to another influencing factor which was having "no relationship" with his biological father. In Demjan's view, his father completely failed to be a role model that a father should be. Demjan started to identify himself as a „gay“ when he was 12 years old, led into such perception by confused passions and same-sex attractions. During his period of active homosexual lifestyle, Demjan was involved in six relationships with other same-sex partners.

Conversion

When he began to be a believer in the Baptist Church, his attitudes towards homosexuality have gradually changed. At age of 21, he stopped meeting with other men for purpose of gay relationships and asked God to set him free from his addiction. Consequently, he started to believe that “man and woman belong to each other” and now perceives the cohabitation of same-sex partners as something unnatural: „When a person wants to defend his behavior, he will do it, even though he knows the truth.“ [4]

Family life

On 12 February 2014, Julia and Jozef enjoyed the birth of their son Ruben. They also expressed their wish to have even more children.[5]

Notes

  1. Martin Luther quotes the similar sentence from Vitas patrum - cf. book Nun freut euch, lieben Christen g'mein: Luthers Wort in täglichen Andachten in German by editor Karl Witte.[2]

See also

References

  1. 1.0 1.1 Oslobodený z homosexuality - Príbeh Jozefa a Júlie Modré z Neba (Set free from homosexuality: The story of Jozef and Júlia) (Slovak). “nezabrániš vtákom aby leteli nad tvojou hlavou ale môžeš zabrániť aby si na nej spravili hniezdo”
  2. Martin Luther (1983). in Karl Witte: Nun freut euch, lieben Christen g'mein: Luthers Wort in täglichen Andachten (in German). Freimund Verlag, 130. ISBN 978-3865400208. “page reference and quote in here are from 2017 Slovak translation: Vo Vitas patrum (Altväterbuch) čítame, že mladý brat túžil po oslobodení od vlastných myšlienok. Vtedy mu duchovný otec povedal: Milý brat, nezabrániš tomu, aby vtáci lietali vo vzduchu nad tvojou hlavou, ale môžeš zabrániť tomu, aby si v tvojich vlasoh urobili hniezdo. [Translation into English: In the Vitas patrum (Altväterbuch) we can read that a young brother longed for liberation from his own thoughts. Then his spiritual father said to him: Dear brother, you cannot prevent the birds from flying in the air above your head, but you can prevent them to make a nest in your hair.]” 
  3. Director: Lubomír Hlavsa (2013). Panna a gay (Czech). Česká televize, ČT (Czech TV). Retrieved on 23 Apr 2016. “V loňském roce zvedl hladinu zájmu slovenských diváků příběh, který není v řadách křesťanů tak úplně běžný. Pro svatbu se totiž rozhodla velmi nesourodá dvojice, a to nesourodá z různých úhlů pohledu: Jozef je šikovný Rom a Júlie atraktivní blondýnka z křesťanské rodiny. Jozef je homosexuál a Júlie žena, která až do svatby „neměla muže“. Co je v jejich nesourodosti spojuje? Společná víra v Boha, víra v odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista a víra v Jozefovo „uzdravení“, protože o své orientaci se Jozef vyjadřuje jako o nemoci. Kdo je chvíli sleduje a poslouchá, tak jim většinou začne fandit, aby jejich vztah vydržel. A pokud je uslyšíte zpívat společně píseň o naději, nemůžete se nepřidat k těm, co jim přinejmenším drží palce.”
  4. den (September 8, 2012). Manželia gay a opatrovateľka: Dva týždne v mesiaci je Jozef sám! (Gay and nurse married couple: Two weeks in a month is Josef alone!) (Slovak). Nový Čas. Retrieved on February 16, 2014. “Mladý Róm bol totiž gay a tvrdí, že viera v Boha mu pomohla stať sa heterosexuálom. Následne sa zaľúbil do Júlie (22), s ktorou sa oženil. ... “Verím, že sa už k mužom nevráti, inak by som si ho nevzala,“ povedala odhodlane mladomanželka Júlia. ... Jozefa ako dieťa sexuálne zneužil muž a práve to podľa neho spôsobilo, že sa stal gayom. S mužmi prežil šesť vzťahov. Až keď začal byť veriaci v Bratskej jednote baptistov, jeho postoj k homosexualite sa postupne menil. „Mal som 21 rokov, keď som sa prestal stretávať s mužmi, no nemal som ani vzťah so ženami. Prosil som Boha, aby ma oslobodil od mojich závislostí. On mi zmenil srdce a myslenie. Začal som veriť, že muž a žena patria k sebe,“ zdôraznil Jozef, ktorý spolužitie dvoch rovnakých pohlaví teraz vníma ako niečo neprirodzené. „Homosexualita je choroba, nejaká porucha. Keď si chce človek ospravedlniť veci, tak to urobí takto, aj keď vie pravdu,“”
  5. Môj príbeh:Jozef Demjan Kristova láska uzdravuje (My story: The Christ's love heals) (Slovak). Retrieved on 23 Apr 2016. “V detstve ma sexuálne zneužil starší chalan, prešiel som chudobou, okultizmom, depresiami, sexuálnymi partnermi toho istého pohlavia, či pokusmi o samovraždu. Svetlo do môjho života vniesla viera v Ježiša Krista. ... Moje zmätené túžby a skutočnosť, že ma priťahovali muži, ma viedli k tomu, že od 12 rokov som sa považoval za „gaya“. Začal som sexuálne žiť so starším chalanom, s ktorým som to ťahal niekoľko rokov. Bol to jeden z mojich najdlhších vzťahov. Nikdy tam však nebola láska. Bol to čisto fyzický vzťah. ... Bola prvá, ktorej som povedal o tom, že ma niekto sexuálne zneužil. Spadol mi aspoň čiastočne balvan zo srdca, s tým, že som to mohol s niekým zdieľať. Týmto som získal dôverníčku a kamarátku na celý život. Nemôžem nespomenúť, že so svojím biologickým otcom som nemal žiadny vzťah. Nebol mi vzorom akým by otec mal byť a teda aj jeho úloha otca žiaľ zlyhala a verím, že aj to je jeden z faktorov, ktorý ovplyvnili moju sexuálnu orientáciu. ... Dnes sa zaoberám pastoračnými činnosťami v rôznych oblastiach, prednáškam na stredných a vysokých školách na tému homosexualita-heterosexualita? Prednášam v rámci sociálno- patologických javov na základných školách. Založili sme kresťanskú hudobnú skupinu- Gyvipen a vrámci možností koncertujeme, či už ako celá skupina, pričom spolupracujem a spievam, s mojou polovičkou Julinkou. Tešíme sa na naše druhé výročie manželstva. 12.02.2014 sa nám narodil zdravý, krásny chlapček Ruben, no túžime mať viac detí.”